Palvelut

Energiansäästö & Modernisointi

 • Tarpeenmukainen ja älykäs ilmanvaihto
 • LVI-järjestelmien säätö ja optimointi
 • Kanavistojen- / putkistojen tiivistykset
 • Hormien tiivistykset ja saneeraukset
 • Lämpöpumput (Pilp, Vilp sekä Ilp). Tarvittaessa luotettavat maalämpöurakoitsijat kautta maan.
 • IOT-anturointi, olosuhde – ja trendiseurantaan myös olemassa oleviin puhaltimiin/järjestelmiin
 • Kartoitukset
 • Urakointi

EnerVest haluaa pitää huolen Suomen kansallisvarallisuudesta ja kiinteistöistä. EnerVestille rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen on erittäin tärkeää.

Tarkoituksenmukainen korjaaminen jatkaa rakennuksen käyttöikää, säästää energiaa ja pienentää hiilijalanjälkeä ja tuottaa aidosti lisäarvoa.

Rakennuskannan korjausvastuu on merkittävä, ilman vanhan rakennuskannan energiaremontointia, ympäristötavoitteisiin ei päästä. Eurot, jotka investoidaan, tuottaa itsensä takaisin pienentyneinä kustannuksina. Laatu syntyy kokonaisuudesta, ei komponenteista.

Energiansäästön koneita

Asiantuntijapalvelut

 • Konsultointi
 • Kartoitus
 • Kustannusarviot
 • Työnjohto
 • Sisäilmaolosuhteet (Baumedi)

EnerVest tunnistaa tarpeesi talotekniikan ongelmissa, ja tarjoaa niihin oikeat ratkaisut ympäristövaikutukset huomioon ottaen. Palvelumuotoilu on olennaista käyttäjäkokemuksen ja sujuvuuden kannalta.

Suunnittelupaperi ja laskuri

Ilmanvaihto

 • Korjaus- ja muutostyöt
 • Huolto ja ylläpito
 • Mittaus ja säätö
 • Kanavistojen puhdistus
 • Ilmahygieeniset palvelut (Baumedi)
 • Urakointi
 • Painekokeet

EnerVest on apunanne kaikissa ilmanvaihdon ongelmissa. Ilmanvaihdon merkitys on suuri energiankulutuksen ja sisäilmanlaadun kannalta. Ilmahygenia korostuu erityisesti erilaisten epäpuhtauksien leviämistä tarkasteltaessa, kuten koronaepidemia on osoittanut.

EnerVest haluaa luoda terveelliset ja turvalliset olosuhteet tilojen käyttäjille. Sisäilmaolosuhteilla on merkittävä vaikutus ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja kokemukseen ympäristöstä.

ilmastointiputken sisäosa

Huoltotyöt

 • Huolenpitosopimukset, toistaiseksi tai määrä-ajaksi
 • Koneiden huollot sekä suodattimien vaihdot
 • Olosuhdetarkastukset
 • Puhtaustarkastukset
 • Toiminnantarkastukset
 • IOT-anturointi, olosuhde – ja trendiseurantaan
 • Lämmitysjärjestelmän huollot
 • Jäähdytysjärjestelmän huollot

EnerVest haluaa olla tukena taloteknisten järjestelmien kunnossapidossa, vähentäen energiahukkaa, ja leikaten kustannuksia.

EnerVestin huoltosopimuksella varmistatte oikea-aikaiset ylläpitotoimet. Ennakoiva ylläpito pitää rakennuskannan käyttökuntoisena eikä yllätyksiä pääse syntymään. Taloteknisiä järjestelmiä on myös käytettävä oikein, suunniteltujen ominaisuuksien asettamissa rajoissa.

IOT-anturit toimivat tarvittaessa huollon tukena olosuhteiden tai järjestelmien seurantaan, sekä ongelmiin puuttumiseen. Digitalisaatio mahdollistaa sisäilmaolosuhteiden ja rakenteellisten riskien systemaattisemman seurannan. Täytyy muistaa myös huippukuormien ohjaus.

Vaihtorengas koneeseen

Jäähdytys

 • Huollot ja urakointi
 • Nykytilanteen kartoitus
 • Määräaikaishuollot
 • Ilmalämpöpumput

Jäähdytys näyttelee merkittävää osaa kiinteistöjen sisäilma-olosuhteissa, usein jäähdytys ja ilmanvaihto kulkee käsikädessä. Oikea aikaisella huollolla varmistatte jäähdytyksen toiminnan. Toimitamme myös jäähdytyskoneet ja jäähdytysjärjestelmät.

Jäähdytyslaitteistoa kellarissa

VSS Tarkastukset

Varmista nämä 4 asiaa

 • Väestönsuojan koneet ja laitteet on huollettu valmistajan ohjeiden mukaan kerran vuodessa.
 • Huolehdi, että lakisääteinen väestönsuojan tarkastus ja tiiveyskoe on tehty kymmenen vuoden välein.
 • Väestönsuojan määräajoin uusittavat varusteet ovat ajan tasalla.
 • Olet saanut tarkastuksesta ja tiiveyskokeesta paloviranomaisen hyväksymän raportin, jossa näkyy tiiveyskokeen tulos.

Tarkastuksen kesto tiiveyskokeineen on noin 4 tuntia. Laadimme tarkastuksesta asiakkaalle virallisen raportin.

Halutessanne päivitämme varusteet tarkastuksen jälkeen, uusittavat varusteet laskutetaan erikseen. Tällöin väestönsuoja on aina käyttökunnossa.

Tarkastuspöytäkirja on ajan tasalla pelastusviranomaista varten.

Väestönsuojan asiakirjat ovat käytettävissä myös sähköisessä muodossa.

väestönsuojan ovi
Väestönsuojan varasto

Raudanlujaa kokemusta ympäri Suomen

Referenssejä löytyy satoja Suomesta ja ulkomailta, mm. tuotantolaitoksia, kauppakeskuksia, toimitiloja, logistiikkakiinteistöjä, kauppoja, laboratorioita, kaasunporauslautta, hoivakoteja, lukuisia asuinkohteita yms.

Ensimmäiset energiansäästöprojektit on tehty jo yli 15 vuotta sitten

EnerVest Oy:n taustalla on talotekniikan ammattitaitoa yli 30-vuoden ajalta ja yritys on alan pioneereja modernisoinnin ja energiansäästön saralla. Ensimmäiset energiansäästön projektit on toteutettu jo 15-vuotta sitten.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä

Yhteystiedot

050-5916251

info@enervest.fi

Yhteydenottolomake

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä

Yhteystiedot

050-5916251

info@enervest.fi

Yhteydenottolomake